Nagyon csípi az ENSZ szemét, hogy nem engedjük be szabadon lófrálni az összes erre “menekülő” illegálist

Vonja vissza a magyar kormány azt a szabályozást, amelynek értelmében a menedékkérők ezután már csak az országhatáron kívül, nagykövetségeken adhatják be kérelmüket – ezt követeli az ENSZ menekültügyi szervezete. A kormány érvelése szerint azért választották ezt a megoldást, mert a tranzitzónákat be kellett zárni.

Szűk két hete fogadta el az Országgyűlés kormánypárti többsége azt a jogszabályt, amely – többek között – új eljárásrendet alakít ki a menedékkérők számára. Az eddigi rendszer az volt, hogy a magyar határhoz érkezők a tranzitzónákba kerültek – számos kritika övezte az ottani állapotokat (pl. az Amnesty International vagy Szél Bernadett részéről… – a szerk.) –, ott kellett megvárniuk, míg kérelmüket a hatóságok elbírálják. Az Európai Bíróság ugyanakkor jogellenesnek ítélte azt, hogy az oda bekerülő emberek lényegében őrizetben vannak, hiszen nem hagyhatják el. (A szerbek felé nyitott volt magyar részről a tranzitzóna, de azt állították, hogy oda sem engedték már vissza őket – a szerk.)


A régi szép ENSZ-kompatibilis idők, amikor Keleti pályaudvarig menekülhettek a “háború elől”… (forrás: 24.hu)

A kormány ezért felszámolta a tranzitzónákat és egy jogszabály új szabályokat hozott: aki Magyarországra be kíván jutni, az a menekültügyi kérelmet a külképviseleten nyújthatja be.

– Ez a jogszabály még jobban ellehetetleníti mindazoknak a hozzáférését Magyarország területéhez és a menekültügyi eljáráshoz, akik háborúk és üldöztetés elől menekülnek, pedig az már azt megelőzően is súlyosan korlátozva volt – közölte hétfőn este az UNHCR, vagyis az ENSZ menekültügyi szervezete. Ez az eljárás szerintük veszélyeztetheti a menedékkérőket, visszakényszeríthetik őket abba az országba, ahonnan az életveszély elől elmenekültek, vagy más módon sérülhetnek a jogaik. (Az nem derült ki, hogy melyik szomszédos háború sújtotta országból nem tudnak idemenekülni, és miért kényszerülnek haza, ha útközben számos országban tudnak menedékjogot kérni, még hozzánk is a követségeken. Hacsak nem az a cél, hogy már az elbírálás előtt is szabadon mászkálhassanak Európában, azok is, akiknek elméletileg az ENSZ szerint sem járna menedékjog vagy oltalom… – a szerk.)

A szervezet szerint mindez az 1951-es Menekültügyi Egyezmény, illetve számos más olyan nemzetközi és regionális jogi egyezmény megsértését jelentené, amelyeknek Magyarország az aláírója.

loading...

Azzal érvelnek, hogy amikor egy állam a határán kézhez kap egy menedékkérelmet, a nemzetközi és az európai uniós jog alapján köteles legalább ideiglenesen beengedni az ország területére az illetőt, arra az időre, amíg a menedékkérelmét kivizsgálják. Ha nem teszi, azzal mind a menedékkérelemhez való jogot, mind a visszakényszerítés tilalmának alapelvét semmibe veszi. (Már megint az a szörnyű délszláv háború! Talán nem kellene szabadságukban korlátozhatatlanként és alig hazatoloncolhatóként kezelni a békés országok során átutazókat – a szerk.)

– Ezek az alapvető aggodalmak alapján felszólítjuk Magyarország kormányát, hogy mielőbb kezdeményezze a szóban forgó jogszabály visszavonását, és vizsgálja felül a menekültügyi rendszerét, annak érdekében, hogy azt összhangba hozza a nemzetközi menekült- és emberi jogi jogszabályokkal, valamint az európai uniós joggal – közölte Gilian Triggs, az UNHCR-nek a menekültek védelméért felelős helyettes főbiztosa.

Forrás: Magyar Hang – Kuruc.info

loading...